Zatížení větrem – Příklady výpočtu

1. Jednoduchá pravoúhlá budova s plochou střechou

1.1 Zadání

Určete tlak větru na prostřední rám jednoduché pravoúhlé budovy s plochou střechou, jejíž rozměry jsou: výška 12 m, šířka 30 m, hloubka 15 m. Vzdálenost příčných rámů je 7,5 m. Budova se nachází v rovinatém terénu kategorie II, v oblasti II, kde je rychlost větru vb,0 = 25 m/s.  Uvažujte pouze příčný vítr.

 

1.2 Rychlost a tlak větru

Základní rychlost větru:        

Referenční výška:                  =>         

                                                                                               (Konzervativně)

Kategorie terénu II:               

                                              

                                              

Součinitel drsnosti:                

Součinitel ortografie:             

Střední rychlost větru:           

 

Intenzita turbulence:              

Max. charakteristický tlak:           

Pozn.: Alternativně lze určit maximální charakteristický tlak qp(z) pomocí hodnoty základního tlaku větru qb(z) a součinitele expozice ce(z).

           

             (odečteno z grafu za předpokladu , )

           

1.3 Tlak větru na konstrukci

Výsledný tlak větru na rám:

             (kN/m)

 

Součinitele vnějšího a vnitřního tlaku:

           

 

 

Výsledné hodnoty pro cpi = +0,2:

 

               ()

               ()

                 ( )

                    ( )

                 ( )

            ()    ( - )

 

Výsledné hodnoty pro cpi = -0,3:

 

              ()

               ()

                     ( )

                ( )

                 ( )

            ()   ( )