Statika

Pružnost a pevnost 
vlivem vnějších účinků - silových(zatížení) deformačních (vynucená přetvoření) mění tělesa svůj tvar, deformují se, vznikají vnitřní síly
předmětem zkoumání především napětí (intenzita vnitřních sil) a deformace (přetvoření)
studuje se taky stabilita - schopnost zachovat nebo obnovit původní rovnovážný stav soustavy bez smaovolného narůstání deformací

PP studuje pevnost materiálů - schopnost odolávat vn. účinkům bez porušení
PP vytváří teoretický základ pro teorii kcí - konečným cílem je navrhnout konstrukci, která odolá vlivům zatížení, fyz. změn, vynucených přetvoření atd.

estetika, finance, statika.