PARKOVISTĚ A GARÁŽE

 

STATICKA DOPRAVA-POJMY A DEFINICE

Odstavné stání

plocha pro umístění vozidla mimo jízdní pruhy

komunikací po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá –

umístění do 500 m

Parkovací stání

plocha pro umístění vozidla mimo jízdní pruhy

komunikací po dobu, kdy se vozidlo používá

- krátkodobé do 2 hodin – umístění do 200 m

- dlouhodobé nad 2 hodiny – umístění do 300 m

Parkovací pruh

je takový parkovací pruh / pás, který je souvislý v celé

délce mezi křižovatkami.

Za přerušení se nepovažuje vyústění samostatného

sjezdu do parkovacího pruhu /pásu.

Parkovací záliv

je parkovací pruh / pás, který není souvislý v celé délce

mezi křižovatkami (může mít jedno i více stání).

 

Parkovací pruh / pás / záliv musí být ukončen v takové

vzdálenosti od hranice křižovatky a/nebo přechodu pro

chodce, aby nebyl omezen rozhled na křižovatce a/nebo

přechodu.

 

LOKALIZACE ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH PLOCH

 

 

 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URCENI POCTU ODSTAVNYCH A PARKOVACICH PLOCH

ROZDELENI GARAZI

DISPOZICE HROMAD.GARAZI