OBCHODY

 

HLAVNI TRENDY VYVOJE

Soucasný trend :

- Roste prumerná velikost maloobchodních jednotek

- Dochází ke koncentraci a sdružování prodejen (úspora

provozních i porizovacích nákladuprovozních nákladu)

- Vetší nabídka zboží, prodloužení prodejní doby

- Trend k menšímu poctu nákupu vetšího množství zboží

(týdenní nákupy)

RIZIKA :

- Horší dostupnost velkých prodejen v okrajových cástech

mest

- Ubývání prodejen z center mest

 

FORMY PRODEJE

Formy prodeje ovlivnují dispozice prodejních prostoru:

• _ pultový prodej (s individuální obsluhou)

• _ volný výber (spotrebitel vybírá a prodavac obsluhuje)

• _ samoobsluha (prodavac doplnuje zboží, pokladní)

• _ automatový prodej

• _ zásilkový prodej (podle katalogu, internet)

• _ podle vzorku

 

PROVOZ V OBCHODE

Pohyb spotrebitelu :

vstup – nákup na prodejne - východ

Pohyb zamestnancu :

vstup - šatna - práce na prodejne a zpet

Pohyb zboží :

príjem - rampa a prejímka - sklad – prodej

 

NEMOCNICE

 

DRUHY NEMOCNIC

Podle velikosti :

NEJMENŠÍ do 50 lužek

MALÉ do 150 lužek

OBVYKLÉ do 600 lužek

VELKÉ se dnes nestaví

 

Podle funkce :

VŠEOBECNÉ

ODBORNÉ

(úrazové,ortopedické,

gynekologické, cebné

ústavy atd.)

UNIVERZITNÍ KLINIKY

 

URBAN.UMÍSTĚNÍ NEMOCNICE

DOSTUPNOST :

- verejné komunikace, MHD

- možnost parkování : 1

1 místo na 100 m2

POZEMEK :

dostatec velikost (pozdejší

- klidná poloha, zelen 50%

- velikost pozemku 150 m2

- Orientace : ošetrovny severozápad,

pokoje na jih, jihovýchod

 

POŽADAVKY NA BUDOVY NEMOCNIC

FLEXIBILITA :

Prizpusobení budovy nové funkci pri zachování

stávající nosné konstrukce.

VARIABILITA :

Prizpusobení budovy na zmeny ve funkci zmenou

struktury nenosných stavebních cástí.

MOŽNOST ROZŠIROVÁNÍ ( i zmenšování):

Schopnost prizpusobit se velikosti potrebné plochy.

 

UZAVŘENÁ A OTEVŘENÁ MAGISTRÁLA

MAGISTRÁLA :

vstupní systém do budovy rozhoduje o

možnostech a rozsahu dalšího rozšírení

Magistrála otevrená

Možnost rozšírení

Magistrála uzavrená

Obtížné rozšírení

 

OTEVŘENÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAVŘENÁ

 

 

 

PROVOZNÍ ČÁSTI NEMOCNICE

 

Vstupní cást (hala,recepce,informace,

obcerstvení, vstup do polikliniky)

Cást polikliniky (ambulantní ordinace)

Cást vyšetrovací a cebná – komplement

(oddelení pro diagnostiku a cbu využívána cástí

poliklinickou a lužkovou)

Lužková cást

Cást administrativne správní (vedení nemocnice)

Zarízení pro zamestnance

Cást hospodárská (provoz nemocnice, likvidace

odpadu a zásobování)

 

ORDINACE

 

 

 

 

UNIVERZITY,VYSOKÉ ŠKOLY

 

UMÍSTĚNÍ V SÍDEL.STRUKTUŘE

uvnitř sídelního útvaru - omezené územní

možnosti rozvoje a plánování rezervy

na okraji sídelního útvaru - umožnuje

využít výhody mestského prostredí a

dopravní a technické infrastruktury a

dovoluje plánování rezervy

mimo mesto - v samostatném

vysokoškolském areálu (campusu)

 

FUKNCE VYSOKOŠKOL.AREÁLU

Vysokoškolský areál predstavuje specifické životní

prostredí a musí splnovat základní funkce:

Funkce pracovní

- výuková, výchovná a vedecká cinnost

Funkce obytná

- bydlení a stravování

Funkce odpocinková

- telovýchova a rekreace

Funkce provozní a obslužná

 

PROVOZ ŠKOLY,NAZOR NA PROVOZ A PROSTREDI VS ???

 

MUZEA A GALERIE,ARCHIVY

 

ÚČEL MUZEA

Pametová instituce, která:

- shromažduje / vyjímá z reality, selektuje

- uchovává / tezauruje

- zprístupnuje / prezentuj- prezentuje

hmotné predmety dvourozmerné a

trírozmerné, dokumenty a archiválie,

informace a další artefakty trvalého

významu (definice UNESCO)

-zaměření na celostní dokumentaci reality (2D, 3D + knihovna + archiv)

 

ÚČEL GALERIE

Galerie=muzeum výtvarného umění (malířství, sochařství, grafika)

 

 

 

 

 

PROVOZ.SCHEMA MUZEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHOVNY

 

PŘÍKLAD KNIHOVEN(REALIZACE)

Knihovna v Gutersloh        arch. Keller + Miller

Knihovna ve Viemheim     arch.Rittmannsperger

Velká knihovna v USA      arch.Curtis a Davis

Atd atd

 

ZAŘÍZENÍ KNIHOVNY + KNIHOVNÍ REGÁL

 

 

ŠKOLKY,ZAKLADNI A STREDNI SKOLY

 

SCHEMA PROVOZU MATEŘ.ŠKOLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA A SROVNÁNÍ ČTVERC. A OBDÉL. UČEBNY ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSTOR UCEBNY PRIRODNICH OBORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSTOR TELOVYCHOVY NA ZS

 

VYHODY A NEVYHODY VARIABIL.USPORADANI KMENN. UCEBEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠATNY ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝUKOVÉ PROSTORY GYMNAZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVADLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVBY PRO SPORT

 

SPORTOVNI STADIONY-SCHEMA,NASTUP NA TRIBUNU,VÝŠKOVÉ ŘEŠÉNÍ TRIBUN PRO STÁNÍ A SEZENÍ

 

NASTUP NA HLEDISTE

 

 

 

 

 

 

HLEDISTE-SEZENI x STANI

PROVOZ SPORTOVNI HALY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZENY  A KOUPALISTE

SAUNA

 

 

 

 

RESENI BAZENU PRO PLAVCE,NEPLAVCE A SKOKY

 

ŠATNY V LAZNICH A KOUPALISTICH ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUMYSLOVE A ZEMEDEL.STAVBY

 

 

ZEMEDELSKE STAVBY…..NEUFERT