Aliquatum

Aliquatum, neboli též Oblačné zákoutí, je místo, kam Asurané chodí, chtějí-li
uniknout ze všední reality. Nejvíce se svou funkcí
blíží asi relaxačnímu centru, jak jej známe, ovšem u Asuranů se nedá hovořit
o relaxaci v tom pravém smyslu. Kromě relaxace místo slouží také jako fórum,
kde každý jedinec může přednést svůj podnět k aktuálně řešené věci v Radě.

Centrální jádro

Asuranské centrální jádro je nejdůležitějším zařízením na Asurasi vůbec.
Obsahuje celý Asuranský základní kód a všechna data,
jež kdy Asurané nashromáždili a získali. A aby toho nebylo málo, slouží zároveň
jako záložní „harddisk“ pro případ nenadálé události,
která by mohla ohrozit Kolektiv.

Centrální loděnice

Asurané sice své lodě konstruují na povrchu Asurasu, málokdy se ale stává,
že by se loď vracela zpět na planetu.
Častěji zakotví v loděnicích na orbitě planety, kde se provedou všechny nutné
úpravy a doladění, aby mohl křižník dále, co nejlépe plnit svou
funkci při dalších úkolech.

Centrum

Centrum Asurasu tvoří nejstarší budovy na planetě. Jeho dominantou je věrná
kopie Atlantis. Těch je sice na celé planetě
několik desítek, ale tato si získala své výsadní postavení hlavně tím, že v její
blízkosti se nachází Sál radních.
Kromě Atlantis se v centru nacházejí centra výzkumu a diplomacie.

Sál radních

Sídlo Rady Asuranského kolektivu, kde probíhají nejdůležitější jednání týkající
se všech Asuranů, ať už jde o věci vnitřní či diplomacii.
Radní jsou v podstatě nejvyššími zástupci Asuranské rasy a jsou mezi všemi
velmi váženi, protože tato funkce s sebou nese nesmírnou
zodpovědnost. Samotní radní tuto funkci ovšem neberou jako poctu, jako spíše svou povinnost vůči Kolektivu.

Ascendioa - Tajná základna

Planeta, kterou Niamova frakce Asuranů používala jako své útočistě před zbytkem
Kolektivu při své snaze o povznesení se.
Díky své strategické poloze – je umístěná v husté mlhovině, je velmi těžké ji
najít a odhalit. Toho také nyní využívají Asurané,
kteří se o její poloze dozvěděli po resetu členů Niamova spolku, a nyní ji
využívají jako základnu pro tajné vědecké operace.